Tải về (Download)

1. Bản sử dụng cho cửa hàng có nhiều máy tính:
2. Để áp dụng GDM.Gas cho mô hình phân phối, san chiết nạp 
- Tải về GDM.Gas tại mục 2.
- Cách sử dụng và triển khai, xin liên hệ trực tiếp.

Công ty TNHH Quản lý thông tin doanh nghiệp.
VP HN:       Đông Trạch, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.
                  024.36830372, 098 808 0086.
VP HCM     40/53B, Tổ 2,Khu phố 3, đường 147, Phước Long B, quận 9, Tp Hồ Chí Minh.
                  08 6892 1496, 0932 312 669.
Trân trọng hợp tác !