Quản lý chuỗi siêu thị

1. Chức năng quản lý siêu thị:

Xin tham khảo thông tin tại "Phần mềm quản lý Siêu thị"

2. Mô hình chuỗi siêu thị:

- Một hệ thống chuỗi siêu thị bao gồm: "Siêu thị trung tâm" và nhiều "Siêu thị thành viên". Hệ thống kết nối dữ liệu thông qua mang Internet.


- Mỗi siêu thị là một hệ thống phần mềm riêng biệt, hoạt động độc lập (Cho dù có mạng Internet hoặc không):

    + Bao gồm: Máy chủ trung tâm và nhiều máy tính bán hàng hoạt động liên tục.

    + Máy chủ tại mỗi siêu thị (là máy chủ cục bộ), các máy tính cá nhân

3. Hoạt động trong mỗi siêu thị:

- Cách thức hoạt động trong mỗi siêu thị, tương ứng với một hệ thống siêu thị tiêu chuẩn.

- Mỗi tác nghiệp sẽ được tự động đồng bộ về Siêu thị trung tâm (thông qua hệ thống DataTransfer).

- Đảm bảo công việc kinh doanh thông suốt, không phụ thuộc vào tình trạng mạng Internet của nhà cung cấp dịch vụ.

4. Tải bản dùng thử:

Nhấp chuột vào đây để tải về (Để cấu hình cho giao diện siêu thị, xin liệ hệ trực tiếp với chúng tôi).

5. Thông tin liên hệ:
Công ty TNHH Quản lý thông tin doanh nghiệp.
VP HN:       Đông Trạch, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.
                  024.36830372, 098 808 0086.
VP HCM     40/53B, Tổ 2,Khu phố 3, đường 147, Phước Long B, quận 9, Tp Hồ Chí Minh.
                  08 6892 1496, 0932 312 669.
Trân trọng hợp tác !