Hướng dẫn cài đặt

1. Tải phần mềm và cài đặt:

- Bạn tải phần mềm tại mục "Tải về (Download)'. 


- Chạy tệp vừa tải về, nhấn "Next" cho đến khi hoàn tất "Finish".

2. Tải và cài đặt hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Ms Sql Server:

- Phần mềm GDM.Gas có thể chạy trên tất cả các phiên bản MS SQL server: 2000, 2003, 2005, 2008, ... Bạn có thể lựa chọn hệ thống có sẵn trên máy tính của bạn để bỏ qua bước cài đặt này.

Để cài đặt mới, bạn có thể tải tệp: SQLEXPR.EXE tại:

Link: "http://download.microsoft.com/download/f/1/0/f10c4f60-630e-4153-bd53-c3010e4c513b/SQLEXPR.EXE"

Cài đặt “SQL Server 2005 Express (Service)”:

Click đúp vào file SQLEXPR.EXE bạn vừa tải về.


Nhấn nút Next để tiếp tục -> Install -> Next -> Next -> Next -> Khi tới mục chọn Instance Name:


- Bạn có thể để mặc định tên theo SQL server tự đặt, hoặc đặt lại tên dịch vụ theo ý muốn.

- Tác dụng: Khi kết nối SQL service, Bạn sẽ gõ dịch vụ sql như sau "TenMayChu\InstanceName" (VD: Server\SQLExpress)

- Bạn chọn Next để tiếp tục:


- Bạn chọn Local service. nhấn Next


Ở đây có một chú ý:

- Nếu chọn Windows Authentication: Tức là bạn đăng nhập Sql server với tên và mật khẩu theo tài khoản Window.

- Nếu chọn Mixed Mode, bạn có thể vừa đăng nhập với tài khoản Windows, vừa đăng nhập tài khoản của riêng SQL server.

- Bạn chọn như màn hình trên và nhấn nút "Next".

- Các bước tiếp theo bạn cứ nhấn "Next hoặc Instal' đến khi hoàn thiện "Finish'.

3. Khởi động (Start) SQL server và đính kèm Attach Tệp (File) dữ liệu doanh nghiệp:

- Bạn tìm đến biểu tượng "Goods and supply chain" trên màn hình máy tính (bạn vừa cài đặt). Chạy phần mềm GDM, màn hình xuất hiện:


- Bạn hãy nhấn nút "Cài đặt Csdl" màn hình xuất hiện:


- Bạn sử dụng như sau:

       Bước 2: Tên dịch vụ sql server, nếu bạn cài SQLServer2005 Express thì tên là: "MSSQL$SQL2005EXPRESS", bạn nhấn nút "Khởi động dịch vụ" để bật dịch vụ Sql server vừa cài đặt.

      Để đăng nhập vào Sqlserver: bạn cần khai báo Csdl: "Tên máy tính của bạn + '\' Server\SQL2005EXPRESS", kết nối vào Csdl chính "Master", với tên đăng nhập là "sa" (nếu bạn cài SQL theo chế độ login Mixmode) hoặc rỗng (Nếu cài theo trường hợp khác).

- Bảng Csdl mdf được cài đặt cùng phần mềm, thường là: "C:\Program Files\Goods And Supply Chain\Data\", bạn có thể copy sang thư mục khác trước khi Attach (Đíhh kèm) vào SQLserver. Nhấn nút "?" để chọn đường dẫn file "BusinessData.mdf" và "BusinessData.ldf":


- Sau khi đính kèm thành công bạn nhấn nút "Thoát" để trở lại màn hình đăng nhập phần mềm, nhấn nút "Mở rộng" để hiện ta cửa sổ sau:


- Bạn khai báo như sau:

      Tên truy câp: "ADMIN", mật khẩu mặc định ban đầu là "12345"

      Đăng nhập máy chủ: Tên máy chủ - Là tên máy tính của bạn, nếu cài 1 máy, hoặc tên máy chủ mạng LAN, Tên truy cập - là Tên đăng nhập window trên máy chủ (Bỏ qua nếu cài trên một máy), Mật khẩu - Là mật khẩu đăng nhập Windows theo tên vừa khai báo.

     Đăng nhập Cơ sở dữ liệu: Nếu bạn cài SQLserver 2005 Express thì tên là: TenMayCuaBan\SQL2005EXPRESS, Tên Csdl - là BusinessData, Tên truy cập là "sa" hoặc bỏ trống nếu không cài đặt dạng MixMode.

Nếu bạn ít khi cài đặt SQLServer, đề nghị bạn liên hệ trực tiếp đến EIM để chúng tôi cài đặt phần mềm cho bạn từ xa qua mạng Internet.

Công ty TNHH Quản lý thông tin doanh nghiệp.
VP HN:       Đông Trạch, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.
                  024.36830372, 098 808 0086.
VP HCM     Phước Long B, quận 9, Tp Hồ Chí Minh.
                  08 6892 1496, 0932 312 669.
Trân trọng hợp tác !