PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Hệ thống văn bản

1. Đăng nhập phần mềm:


- Với 03 thông số: Tên truy cập, mật khẩu, số điện thoại (hoặc mã doanh nghiệp) bạn đã khai báo khi đăng ký sử dụng chương trình. Bạn điền vào Biểu mẫu (Form) đăng nhập. Chương trình sẽ cho phép bạn kết nối vào Cổng thông tin văn bản pháp luật.

2. Tìm kiếm văn bản

- Phần mềm được xây dựng với chức năng tìm kiếm động, bạn có thể cung cấp các thông tin: 


- Từ khóa tìm kiếm: Trích yếu, số hiệu, ...

- Điều kiện lọc: Tất cả (tìm cả trích yếu và số hiệu), Tiêu đề văn bản (Trích yếu), Số hiệu văn bản.

- Ngày ban hành: Khoảng thời gian văn bản ban hành.

- Loại văn bản, nơi ban hành, người ký, lĩnh vực: là một số các tiêu chí lọc khác, giúp bạn tìm kiếm văn bản theo ý muốn.

3. Mở một văn bản:

- Với kết quả hiển thị trên lưới kết quả, bạn quan tâm tới văn bản nào, xin nhấp đúp vào văn bản đó, chương trình sẽ tự động mở văn bản trong một cửa sổ mới.

- Một số trường hợp không mở được tệp văn bản: 

     + Có thể do bạn chưa kết nối cổng thông tin văn bản.

     + Chương trình hỗ trợ mở tệp chưa cài đặt.

Bạn có thể liên hệ với EIM để được tư vấn thêm.