PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Hệ thống văn bản

Khi đăng ký tài khoản, người dùng sẽ được cổng thông tin BI.Lawdoc cung cấp đường truyền:
- Cập nhật văn bản pháp luật mới.
- Tải văn bản tự động khi xem trực tuyến, hoặc tải về máy tính cá nhân.
- Chia sẻ tài liệu, văn bản quan tâm, cho người dùng khác cùng đơn vị, nhóm sử dụng.
Để khai báo một tài khoản mới, bạn chọn một trong hai trường hợp sau:

Trường hợp A: Là cá nhân


- Điện thoại: là chìa khóa để EIM chăm sóc cho người sử dụng.

- Tên truy cập và mật khẩu: là định danh tài khoản riêng của người sử dụng.

Trường hợp A: Là cá nhân


- Mã số doanh nghiệp: Là định danh giúp EIM hỗ trợ cho nhóm người sử dụng mà bạn đăng ký, bạn có thể khai báo là Mã số kinh doanh, mã số thuế hoặc mã doanh nghiệp (mới). 

- Đối với khách hàng là tổ chức, bạn cần khởi tạo tên và mật khẩu ban đầu cho từng thành viên trong tổ chức, nhóm của bạn. Người sử dụng sẽ truy cập cổng thông tin văn bản theo tài khoản bạn cung cấp. Tất nhiên, sau khi người sử dụng đăng nhập, có toàn quyền quản lý tài khoản cá nhân. Khi đó bạn không điều chỉnh mật khẩu đăng nhập của người dùng đó được nữa.

Với hai trường hợp trên, sau khi khai báo tài khoản, người sử dụng bắt đầu có thể tương tác với hệ thống để sử dụng đầy đủ các chức năng sẵn có.