PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Hệ thống văn bản

Bước 1: Tải ứng dụng từ website:
- Link tải phần mềm: Nhấn chuột vào đây
Bước 2: Cài đặt phần mềm
- Bạn nhấp đúp vào bộ cài phần mềm vừa tải về "bilawdoc.setup.exe".
- Nhấn nút "Next" đến khi lựa chọn mở ứng dụng sau khi cài đặt hoàn tất.
Bước 3: Chạy phần mềm lần đầu tiên
- Sau bước cài đặt chương trình, bạn có thể lựa chọn ứng dụng chạy ngay sau khi hoàn thành. Hoặc nhấn vào biểu tượng "BILawDoc" trên màn hình.
- Khi chương trình chạy lần đầu tiên, hệ thống tự động yêu cầu bạn chọn các chức năng cài đặt:
     + Hệ quản trị Csdl SQL Server.
     + Đính kèm Csdl Sql server.
- Bạn chọn nút thực hiện. Để hoàn tất công đoạn cài đặt Csdl.
Bước 4: Khai báo tài khoản trực tuyến
- Việc khai báo tài khoản trực tuyến giúp:
     + EIM lưu trữ thông tin người sử dụng, hỗ trợ thanh toán, chăm sóc khách hàng.
     + Người sử dụng có thể tải các bản cập nhật văn bản mới.
     + Chia sẻ tài liệu, văn bản trực tuyến cho những người sử dụng khác trong đơn vị, nhóm sử dụng của bạn.

Hoặc bạn có thể tải Teamviewer để EIM hỗ trợ bạn cài đặt từ xa qua mạng Internet.