Get Adobe Flash player
1. Teamview dùng để làm gì:
 Như bạn đã biết, ứng dụng Teamview giúp một máy tính A  có thể kết nối và điều khiển máy tính B. Đây là ứng dụng rất phổ biến trên thế giới. Chính vì vậy khi máy tính của bạn cài bản Teamview đầy đủ hoặc bản rút gọn. EIM hoàn toàn có thể kết nối, điều khiển máy tính của bạn để:
- Cài đặt phần mềm từ xa.
- Hướng dẫn sử dụng.
- Hỗ trợ các yêu cầu khác trên máy tính.

2. Tải về từ đâu:
- Bạn có thể truy cập trang web: http://www.teamviewer.com/vi/download/windows.aspx để tài về.
- Hoặc bạn truy cập google.com.vn, tìm với từ khóa "Teamviewer" là bạn có thể có các trang cung cấp bản tải về online.
- Đối với các trường hợp yêu cầu đăng ký bản quyền, hết hạn dùng thử, Xin liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

3. Cách cài đặt teamview: xin liên hệ nếu bạn không thực hiện được.